UWAGA! Od 1 styczna 2020 istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy. Jeśli planujesz wziąć fakturę w późniejszym terminie poinformuj nas o tym podczas zamówienia.

REGULAMIN „PENSJONATU POCIESZNA WODA”

Obsługa obiektu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

     Zameldowania w godz. 15:00 - 20:00. Wymeldowania w godz. 8:00 - 11:00.

3. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego serwowane są w godzinach od 8:00 – 10:00.

4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok. 30% wartości pobytu w terminie do 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

 Nr rachunku bankowego:     Bank PKO BP

                                              28 1020 3466 0000 9802 0102 2706

 5. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłynięciu uzgodnionego zadatku na konto obiektu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.

 6. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.

 7. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obiektu pisemnie lub telefonicznie.

 8. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej. 

9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. 

10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Pensjonat ma prawo odmówić zameldowania Gościa. 

11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc. 

12. Cena przedłużenia doby hotelowej: 40 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

13. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.  Płatność tylko gotówką. Istnieje możliwość wcześniejszej wpłaty na rachunek bankowy (wpłata musi być zaksięgowana na rachunku najpóźniej w dniu przyjazdu).

 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. 

 15. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godz. 10:00 do godz. 22:00. 

16. Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.

 17. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano.

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, jak również rodzice lub opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci.

19.Gość ma obowiązek bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi wszelkie usterki zauważone w pokoju.

20. Przy opuszczaniu obiektu należy zdać pokój. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

 21. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Pensjonacie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

 22. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 zł

 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 

 24. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.

25. W obiekcie zabronione jest:

 • wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza teren sali konsumpcyjnej,
 • zabieranie na zewnątrz pokoju ręczników stanowiących wyposażenie pokoju,
 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu),
 • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju.
 • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu bez zgody właściciela.
 • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite.

26. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane. 

 27. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.

 28. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 • wymianę ręczników lub sprzątanie pokoju (przy pobytach powyżej 7-dniowych) na życzenie Gościa, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji,
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

29. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • przechowywanie bagażu (Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 • przechowywanie sprzętu sportowego.

30. SAUNA - czynna codziennie od godz. 16.00 do 21.00- należy z minimum godzinnym wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania ponieważ saunę trzeba nagrzać.

1 godz./60 min/ - 45 PLN / osobę - min. 2 osoby

1/2 godz./30 min - 30 PLN / osobę - min. 2 osoby

 BALIA Z JACUZZI - 25,-/ h /osobę - min. 2 osoby (wymagana wcześniejsza rezerwacja)

POLECAMY MASAŻ KLASYCZNY ORAZ RELAKSACYJNY

SALA ZABAW DLA DZIECI czynna od godz.08,00 - 21,00 -  dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
SALA REKREACYJNA i SIŁOWNIA czynna w godz. 08,00 - 21,00 -   dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej).

31. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.

32. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

33. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe oraz za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.

35. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

36. W przypadku nie zastosowania się przez Gościa do regulaminu obiektu, właściciel Pensjonatu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.

Rabka-Zdrój, dnia 10 lipca 2017r

 

                                                                                                                                    Pensjonat *** Pocieszna Woda

 

 

Jesteś zainteresowany noclegiem?
Wyślij do nas zapytanie
Formularz zapytania
Chcesz otrzymać nowość?
Zapisz się do newslettera
Przyjedź do nas
Rabka Zdrój, ul. Do Pociesznej Wody 17c
zadzwoń do nas

Restauracja
lub napisz maila